Toiminnan jatkuvaa kehittämistä

Moilas Oy:n yhteinen tavoite on varmistaa tuotteen tuoteturvallisuus, hyvät toimintatavat ja, että tuotantohygienia on valmistettavan elintarvikkeen vaatimusten mukainen. Moilas Oy:lla on sertifioidut laatujärjestelmät, jotka perustuvat Codex Alimenetariuksen HACCP-periaatteisiin ja vaarojen analysointiin. HACCP (Hazard Analyzing Critical Control Point) –järjestelmän avulla ennalta ehkäistään tuotelaadun vaihtelua ja parannetaan omalla toiminnalla tuoteturvallisuutta. HACCP ajatteluun kuuluu olennaisesti tuotantoprosessien kriittiset pisteet, eli prosessivaiheet, jotka voivat olennaisesti heikentää tuotteen laatua, jos prosessivaihetta ei seurata tai tarkasteta. HACCP ajattelun kautta päästään tuotelaatuun vaikuttaviin vaaroihin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Laatujärjestelmien tarkastuksilla ja jatkuvalla ylläpitämisellä varmistetaan tuotteiden soveltuvuus esimerkiksi erityisruokavalioon.

Yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut järjestelmän toteuttamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Laadukkaan tekemisen yhtenä tärkeimpänä tukipilarina ovat edelleen leipomon perustajan Saimi Moilasen ohjeet leipuripojilleen: ”Rakkaus, rehellisyys ja raaka-aineet”.

Lisätietoja