Moilas laatu

Moilas laadun yhtenä tärkeimpänä tukipilarina ovat edelleen Moilas leipomon perustajan Saimi Moilasen ohjeet leipuripojilleen: ”Rakkaus, rehellisyys ja raaka-aineet”.

Saimin ohjeita kunnioittaen Moilas Oy:n yhteinen tavoite on varmistaa hyvillä toiminta- ja tuotantotavoilla tuotteen tasalaatuisuus ja tuoteturvallisuus. Kuten oli vuonna 1955, on myös edelleen Moilas Oy:n leipomotuotteissa aistittavissa Etelä-Savon erikoisosaaminen perinteisessä leivonnassa sekä erityisruokavalioleivonnassa.

Nykyisin Moilas Oy:n laadunhallintajärjestelmät ja hyvät toiminta – ja tuotantotavat perustuvat Codex Alimentariuksen standardiin. Standardin ovat kehittäneet FAO (Food and Agricultural Organisation of the UN) ja WHO (World Health Organisation). Tämän standardin pohjalta Moilas Oy on ansiokkaasti sertifioinut monia leipomotuotteitaan.

Järjestelmäsertifiointien lisäksi suoritetaan asiakasauditointeja, joita tehdän yleensä kerran vuodessa tai asiakasvaatimusten mukaisesti. Asiakasauditointeja voidaan tehdä myös ennalta ilmoittamatta (ns. yllätysauditoinnit).

Laadunhallintajärjestelmien tavoite on vaatimusten täyttäminen ja täyttyminen. Yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut järjestelmän toteuttamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Sertifiointien avulla Moilas Oy täyttää laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset niin kotimaan kuin ulkomaan kaupankäynnissä.


Moilas konsernin järjestelmäsertifioinnit

Oiva Elintarvikelainsäädännön valvonta

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Moilas myymälä-kahvilan, Moilas Leipomo Oy:n ja Oy Moilas GF Ltd:n terveystarkastajan tekemien Oiva-tarkastusten raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.oivahymy.fi

Oiva-raportit

Food Safety System Certification eli FSSC 22 000

Tuoteturvallisuus on ehdoton edellytys Moilas -laadulle. Laadun takaamiseksi on Moilas Leipomo Oy:n pakastetut leipomotuotteet ja Oy Moilas GF Ltd:n leipomotuotteet FSSC 22000 sertifioituja.

FSSC 22 000 on tuoteturvallisuussertifiointi, jolla varmistetaan, että Moilas -leipomotuotteet täyttävät standardin mukaiset laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset. FSSC 22 000 on Global Food Safety Initiative:n (GFSI) hyväksymä ja perustuu ISO-standardeihin. Auditointi suoritetaan vuosittain.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)

RSPO on vastuullisuussertifiointi, jolla varmistetaan, että Moilas yhtiöiden käyttämä palmuöljy on tuotettu vastuullisesti ja kestävästi.

SQMS (Supplier Quality Management System)

SQMS (Supplier Quality Management System) on McDonald’sin oma tuoteturvallisuus- ja laatustandardi. SQMS standardin mukaisesti on sertifioitu Oy Moilas GF Ltd:n gluteenittoman hampurilaissämpylän valmistus ja tuotehallinta. Auditointi suoritetaan vuosittain.

SWA (Supplier Workplace Accountability)

SWA (Supplier Workplace Accountability) on vastuullisuuteen liittyvä sertifiointi, jossa keskitytään työntekijöiden työoloihin. Tässä auditoinnissa varmistetaan, että työntekijöillä on turvallinen ja terveellinen työympäristä ja että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

 


Moilas konsernin erityisruokavaliosertifioinnit:

Gluteenittomien tuotteiden merkki

Merkin käyttöoikeus edellyttää, että gluteenipitoisuus on lainsäädännön mukaisesti alle < 0,02 g / 100g. Gluteeniton merkki on osoitus siitä, että tuotteet ja raaka-aineet täyttävät gluteenittomien tuotteiden puhtauden ja lainsäädännön vaatimukset. Merkin käyttöoikeuden myöntää Keliakialiitto. Auditointi suoritetaan vuosittain.

Lisätietoa merkin käyttöoikeudesta: www.keliakialiitto.fi

Moilas GF Ltd:n raaka-aineet ovat luontaisesti gluteenittomia ja kaikilla gluteenittomilla Moilas Gluten Free -vähittäistuotteilla on gluteenittomien tuotteiden merkin käyttöoikeus. Luettelo käyttöoikeuden saaneista tuotteista: Luetteloon tästä

Luomutuotanto

Moilas Leipomo Oy:lla on luomulainsäädännön mukaiset luvat luomutuotteiden valmistukseen.
Luomuluvat ovat luettavissa Eviran (www.evira.fi) sivulla luomuhakupalvelu toiminnolla. Auditointi suoritetaan vuosittain.

Halal-sertifiointi

Oy Moilas GF Ltd:n gluteenittomat leipomotuotteet, jotka eivät sisällä lihaa soveltuvat Halal erityisruokavalioon. Auditointi suoritetaan vuosittain.

 

Lisätietoja

Parkkinen Pekka
Tuotantopäällikkö
pekka.parkkinen@moilas.com
040 867 8696